perspektif maket logo
Gizlilik Politikası

Sayın Site Ziyaretçisi,
Bu (www.perspektifmaket.com.tr) web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla Perspektif Maket Mimarlık İnş. Bilg. Kırt. Hırd. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (PERSPEKTİF MAKET) firması olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu ‘Gizlilik Anlaşmasında’ belirtilen şartlara tabidir.

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu Gizlilik Anlaşmasında belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

BİLGİLERİN KULLANILMASI VE KORUNMASI;
Bu web sitesine girilen bilgilerin (özlük bilgileri, telefon, e-posta ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Site üzerindeki gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) vermeleri için bu web sitesine girmeleri gerekmektedir.

Site’de, talep toplamak için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR;
Bu web sitesi, başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. PERSPEKTİF MAKET diğer Web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri PERSPEKTİF MAKET’ten farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arz etmektedir.

BİLGİ KAYNAKLARI;
Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.

Tarafınızca Sağlanan Bilgiler;
Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır.

Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, tarafımızdan aldığınız hizmeti etkileyebilir. Böyle bir durumda PERSPEKTİF MAKET hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle PERSPEKTİF MAKET’in bir zararının söz konusu olması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

Otomatik Olarak Sağlanan Bilgiler;
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve ‘cookies’ olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın ‘yardım’ menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, PERSPEKTİF MAKET gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE ONAYLARI;
Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

DİĞER KULLANIM ŞARTLARI;
Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı PERSPEKTİF MAKET herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Aşağıda belirtilen hallerde PERSPEKTİF MAKET, işbu “Gizlilik Anlaşması” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

– Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
PERSPEKTİF MAKET’in kullanıcılarla akdettiği Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
– Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
– Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerdir.

Gizlilik Anlaşması, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde PERSPEKTİF MAKET tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar.

Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça PERSPEKTİF MAKET’e karşı bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden PERSPEKTİF MAKET’in, bu web sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

PERSPEKTİF MAKET iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. PERSPEKTİF MAKET’in değişiklik yaptığı Gizlilik Anlaşması hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İş bu Gizlilik Anlaşması taraflar arasındaki Kullanıcı Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve Kullanıcı Sözleşmesi geçerliliğini korur.

crosschevron-down