perspektif maket logo
Mimari Maket Yaptırmak İstiyorum?

Projenizin site dairelerinizin, alışveriş merkezi ve ofislerinin, bir tarihi eserin, köprü veya barajın maketini yaptıracak mimari maket firması mı arıyorsunuz? Mimari maket yaptırmak istiyorsunuz ve süreç hakkında bilgi mi topluyorsunuz?

Konuyu biraz temelden ele almış olabiliriz belki ama aşağıda ihtiyacınız olabilecek, araştırdığınız bazı konu başlıklarını bulabilirsiniz.

Mimari Maket Nedir?

Mimari maketler, bir yapının veya kompleksin ölçekli fiziksel temsilidir. Bu maketler, projenin gerçekte nasıl görüneceğini göstererek tasarımın anlaşılmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, tasarım hatalarını erken aşamada saptamaya, mekansal ilişkileri ve ışıklandırma etkilerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Müşterilerinize, yatırımcılarınıza ve projenizi tanımak isteyenlere sunum yaparken, projenin vizyonunu ve kavramını etkili bir şekilde iletmek için de önemli bir araçtır. Göstereceğiniz maket doğru ellerde gerçeğine oldukça yakın yapılmış olabilir.

Genellikle sunum aracı, satış aracı, planlama ve analiz aracı olarak kullanılır. İnşaat projelerinin başlangıç ​​aşamasında sunum, tanıtım ve inceleme için de kullanılır.

Maket Çeşitlerine bir göz atalım

Genel hatları ile 12 kategoride toparlayabiliriz. Maket yapan firmalar genellikle aşağıdaki kategorilerde maket üretimi yapmaktadır.

Projenizin hangi maket kategorisine girdiğini tespit edebilirsiniz. Doğru planlama, ölçekleme ve fiyatlama için proje ile çalışıldığından projenizi göstermeniz ve yapılmasını istediğiniz maket ile ilgili bilgi almanız oldukça önemli.

Mimari Maketler

Mimari maketler, belli oranda küçültülerek yapılan, yapıların üç boyutlu temsilidir. Mimari maket firması yapının tasarım aşmasında maketinizi oluşturur.

Bu maketler, projenizin son hali, iç mekanları, dış cephe ve çevre ilişkisi, peyzajı hakkında görsel fikir sunar. Mimari maketler sayesinde, müşterileriniz ve yatırımcılarınız projenin estetik ve fonksiyonel yönlerini görerek değerlendirebilirler.

Ayrıca, olası değişiklikler veya düzeltmeler için bir referans noktasıdır. Maket ile elde prototip ile olası hatalar yapım aşamasında düzeltilebilmekte ve belkide çok daha yüksek maliyetlerin önüne geçilebilmektedir.

Mimari Maket Örneği
Bu mimari maket örneğinde proje, çevre, peyzaj, dinlenme alanları detaylı gösterilmiş.

Şehir Planlama Maketleri

Şehir planlama maketleri, bir şehrin, belirli bir sokak yada caddelerin kapsamlı ve ölçekli örneğidir. Bu maketler, kentsel dönüşüm, altyapı projeleri, ulaşım yolları ve park alanları gibi şehirle ilgili konumları göstermek için kullanılır.

Şehir planlamacıları, mimarlar, mühendisler ve diğer karar vericiler için vizyoner projelerin görselleştirmesi için hizmet eder. Bu sayede planlama sürecindeki potansiyel sorunlar tespit edilebilir. Çözüm yolları araştırılabilir.

Şehir planlama maketleri, kentsel dönüşümde, yeni yerleşim bölgelerinin tasarımında önemli bir araçtır. Kamuoyuna sunulduğunda toplumun projeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Mimari Maket Örneği
Bu şehir planlama maket örneğinde binalar, yollar ve yeşil alanlar öne çıkarılmış.

Topografik Maketler

Topoğrafya veya yerbetim, bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işidir. Topografik maketler ise üç boyutlu temsilidir. Bölgenin doğal ve fiziksel özelliklerini, yüzey şekillerini, eğimleri ve yükseklik değişimlerini gösterir.

Bu maketler, gerçek dünya koşullarını ölçekli bir şekilde yansıtarak, planlamacılara, mühendislere ve tasarımcılara bir arazinin topografyası hakkında detaylı bilgi sağlar.

Topografik maketler, bölge analizi, arazi kullanım planlaması, jeolojik araştırmalar ve çevresel değerlendirmeler gibi uygulamalar için kullanılır. Projenin veya yapının nasıl bir arazide konumlanacağını gösterme amaçlı üretilebilir. Arazinin doğal koşullarını ve zorluklarını anlayabilmek için önemli bir araçtır.

Mimari Maket Örneği
Bu topoğrafik maket örneğinde Karadeniz'de bulunan barajlar işaret edildi. Nehirler ve yeşil alanlar detaylı gösterilmiş.

Endüstriyel Maketler

Endüstriyel maketler, üretim süreçlerini, makineleri, tesisleri veya endüstriyel ürünleri temsil eden modellerdir.

Genellikle üretim tesisinin tasarımında, prototip oluşturma veya endüstriyel süreçlerin ve sistemlerin görselleştirilmesi ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır ve mimari maket firması tarafından yapılırlar.

Bu maketler, mühendislere, çalışan kadrolara ürünün veya sistemin nasıl işleyeceği, nasıl görüneceği konusunda somut fikirler ve sonuçlar sunar. Aynı zamanda, potansiyel hataları veya tasarım eksikliklerini önceden tespit etmek için de önemli araçlardandır. Endüstriyel maketler, süreçlerin optimize edilmesine, maliyetlerin azaltılmasına ve üretim verimliliğinin artırılmasına önemli rol oynar.

Mimari Maket Örneği
Resimdeki Endüstriyel Makette bir sondaj tesisi, makina yerleşimi, ışıklandırmalar ve personel konteynerları yerleşimi gösterilmiş.

Tarihi ve Restorasyon Maketleri

Tarihi ve restorasyon maketleri, geçmiş dönemlere ait yapıları, sahneleri yeniden canlandırmak için oluşturulan modellerdir.

Bu tür maketler, tarihi yapıların orijinal hallerini, dönemin mimari özelliklerini ve kültürel unsurlarını görselleştirirler. Restorasyon projelerinde maket, tarihi bir yapının nasıl restore edilmesi gerektiğine dair yol gösterici olabilir. Tarihi maketler, müzelerde, eğitim kurumlarında ve tarihi alanlarda ziyaretçilere dönemin atmosferini ve detaylarını hissettirmek için sergilenir.

Restorasyon maketleri, kamuoyuna restorasyonun amacını ve sürecini anlatmak için kullanılır. Bu maketler, mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemlidir.

Mimari Maket Örneği
Resimde T.B.M.M. binası bir müzede sergilenmek üzere tarafımızdan yapılmıştır.

Eğitim Maketleri

Eğitim maketleri, öğrencilere, eğitmenlere ve eğitim alanındaki ilgililere objeleri, deneyleri veya olayları somut ve anlaşılır bir şekilde göstermek amacıyla hazırlanan maket modellerdir.

Bu maketler, karmaşık kavramların, süreçlerin basit ve görsel bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Özellikle bilim, tıp, mühendislik gibi konularda, teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını ve gerçek dünyada nasıl bir görünüme sahip olduklarını göstermek için kullanılırlar.

Eğitim maketleri sayesinde, soyut kavramları somutlaştırabilir. Deneylerle veya simülasyonlarla gerçek dünya koşullarında nasıl çalıştıklarını görülebilir. Aynı zamanda, öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine, analitik düşünme yeteneklerini keskinleştirmelerine, öğrenme sürecini interaktif ve eğlenceli hale gelmesine yardımcı olabilir.

Konsept Maketleri

Konsept maketleri, bir fikir, tasarım veya proje kavramının ilk aşamalarını fiziksel olarak göstermek için oluşturulan modellerdir.

Genellikle bir ürünün, yapının başlangıç aşamasında, tasarımın işlevsellik, estetik ve özelliklerini değerlendirmek için kullanılır. Üretim öncesi olası değişiklikler, iyileştirmeler veya alternatif yaklaşımlar erkenden belirlenebilir.

Konsept maketler, fikirlerin, hayallerin gerçek dünyada nasıl uygulanabileceğini keşfetmek, fikir yürütmek için bir araçtır.

Araştırma ve Geliştirme Maketleri

Araştırma ve geliştirme maketleri, yeni bir ürün, süreç veya teknolojinin geliştirilme aşamasında oluşturulan maketlerdir. AR-GE maketleri, potansiyel ürünlerin veya süreçlerin işlevsellik, etkinlik ve uygulanabilirliğini test etmek ve değerlendirmek için kullanılır.

Tasarım hataları, kullanılabilirlik ve teknik zorluklar önceden tespit edilebilir. Erken aşama değerlendirmeler olası sorunlar daha üretim aşamasına gelinmeden görülebilir. Zaman, Maliyet ve kaynak tasarrufu sağlanabilir.

Araştırma ve geliştirme maketleri, inovatif çözümlerin piyasaya sürülmesinden önce kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Diorama Maketler

Diorama maketler, sahneyi, geçmişte yaşanmış bir olayı veya belirli bir ortamı üç boyutlu olarak canlandıran minyatür modeldir.

Bu maketler, detaylı çevre objeleri, figürler, yapılar ve diğer öğelerle birlikte bir hikaye ya da tarihi bir anı görselleştirir. Dioramalar, müzelerde, eğitim kurumlarında ve hobi olarak evlerde sıkça görülebilir. Tarihi olayları, doğal ortamları, savaş sahnelerini veya hayvan yaşamını detaylı bir şekilde göstermek için kullanılırlar.

Diorama maketleri, gerçekçi bir sahne oluşturmak için doğru ölçek, renk ve malzemelerle hazırlanır. Titiz planlanmış ve hazırlanmış dioramalar, izleyiciyi tamamen farklı bir zaman veya mekana taşırlar.

Mimari Maket Örneği
Resimde tarihten bir an diorama maket ile canlandırılmış.

Yerleşim Planı Maketleri

Yerleşim planı maketleri, bölgenin, sitenin veya konut projesinin ölçekli modelidir. Binaların, yolların, park alanlarının, yeşil alanların ve altyapı öğelerinin planlanan yerleşim düzenini gösterir.

Yerleşim planı maketleri, tamamlanmış halinin nasıl görüneceği konusunda somut bir fikir sunarak, planlama, tasarım ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, projenin estetik yönlerini, trafik akışını, ışıklandırmayı, park yerlerini, dinlenme yerlerini ve diğer unsurları değerlendirmek için önemlidir.

Ulaşım ve Altyapı Maketleri

Ulaşım ve altyapı maketleri, bir bölgenin ulaşım ağını ve altyapı sistemlerini ölçekli modelidir. Otobanlar, köprüler, tüneller, havaalanları, limanlar, demiryolları ve metro sistemleri gibi ulaşım ağlarını, su ve atık su sistemleri, enerji iletim hatları ve diğer altyapı unsurlarını görebilirsiniz.

Bu tür maketler, projenin planlama ve tasarım aşamalarında, karar vericilere, mühendislere ve halka projenin nasıl işleyeceğini ve bölgeye nasıl entegre olacağını göstermek için kullanılır.

Prototip Maketler

Prototip maketler, bir ürünün veya sistemin işleyişini ve performansını test etmek için hazırlanan işlevsel modellerdir. Bu prototipler, tasarım sürecinin ileri aşamalarında, ürünün piyasaya sürülmeden önce kullanılır. Gerçek dünya koşullarında nasıl performans göstereceğine dair bilgiler sağlar.

Prototip maketlerin kullanılması, maliyet tasarrufu, ürün kalitesini iyileştirmesi ve piyasaya sürme süresiniin kısaltılmasında etkilidir. Ürün geliştirme sürecinin belkide vazgeçilemez evresidir diyebiliriz.

Mimari maketler ve çeşitleri hakkında artık bilgi sahibiyiz. Doğru mimari maket kategorisini belirledikten sonra hangi firmayla çalışacağımıza karar vermek için aşağıdaki başlıkları inceledik. Mimari maket üreten firmalar hakkında temel bilgileri ele aldık.

Maketler hakkında sorularınız mı var? Bize ulaşın : İletişim

Doğru Mimari Maket Firmasını Seçmek

Doğru maket firmasını seçmek, projenizin başarısında kritik bir rol oynar. İdeal bir maket firması, projenizin gereksinimlerini ve vizyonunu tam olarak anlamalı ve bu doğrultuda size en uygun maket tasarımını sunmalıdır.

Çalışmak istediğiniz mimari maket firmasında deneyim, teknolojik cihaz ve yetenekler, önceki işlerin kalitesi ve müşteri geri bildirimleri, maket yapımındaki uzmanlığını ve güvenilirliğini değerlendirirken dikkate almanız gereken önemli faktörlerdendir.

Ayrıca, firmanın sunduğu hizmetin maliyeti, projenizin bütçesiyle uyumlu olmalıdır. Tabi sadece teklif almak ve konuyu sadece mali açıdan değerlendirmek hatalı bir yaklaşım olabilir.

Etkili iletişim, zamanında teslimat ve kaliteli malzeme kullanımı da doğru firmayı seçerken aranması gereken özellikler arasındadır.

Maket Deneyimi ve Mimari Maket yapımındaki uzmanlığı

Bunu size gösterebilecek durum geçmiş projeleri, verilen teslim sürelerindeki tutarlılık olacaktır.

Çalışmak istediğiniz firmadan referans listesi iletmesini isteyebilirsiniz. Referans listesinden rastgele seçeceğiniz yapılmış işleri arayıp fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Verilmiş ise firmanın web sitesinde yaptığı projeleri inceleyebilirsiniz.

Firmanın sektörde ne kadar süredir faaliyet gösterdiği hakkında bilgiyi, gerçekleştirdiği projeleri gösteren kısa tanıtım yazısını da teklif talebiniz ille birlikte isteyebilirsiniz. Verilmiş ise firmanın web sitesinde bulunan hakkımda kısmı size bilgi verecektir.

Mimari Maket Örneği
Resimde yaptığımız mimari maket örneği görülmektedir 1993

Kullandığı Maket Üretim Teknolojisi

Maketler el ile üretilirler. Üretilirken kullanılan cihazlar kalitesini ve teslim hızını arttırmaktadır. CNC kesim, 3D baskı gibi modern maket yapım teknolojilerini kullanıp kullanmadığını sorabilirsiniz. Projenize teklif alırken kullanılan cihazlar hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Kullanılan cihaz ve uzmanlığın maketin size teslim süresini etkileyen önemli bir faötör olduğunu unutmayınız.

Müşteri Geri Bildirimleri

Önceki işlerini incelediniz, çalışma hassasiyetlerini yaptıkları işlerden gördünüz. Daha detaylı olarak işin yapıldığı firma ile görüşüp fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu her sektör için geçerli olan bir durumdur. Firmanın tarihi ve geçmişi size gelecek işleri hakkında önemli ipuçları verecektir.

Malzeme Kalitesi

Kullanılan malzemelerin kalitesi ve dayanıklılığı hakkında bilgi almalısınız. Hiç kimse maketinin kısa sürede dağılmasını istemez. Örneğin; bir tarihi eser maketi veya müze için yapılmış maketlerin çok uzun süre kullanılması gerektiğini düşünürseniz maket malzeme kalitesinin önemi ortaya çıkacaktır.

Mimari maketiniz kaliteli malzemeden üretildiğinde ve doğru korunduğunda uzun bir süre görevini yerine getirecektir.

Kullanılan malzemenin kalitesi alacağınız teklifi direk etkilemektedir.

Zamanında Teslimat

Projelerimizde hep zaman ile yarışırız. Bir teslim planı aldınız ve maket yapan firmanın bu teslim programına uyacağına garanti almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Daha önceki teslim ettiği maketlerin süresinde teslim edilip edilmediği size ışık tutabilir.

Projenizin bir lansman tarihi, inşaatınızın bir bitiş ve teslim tarihi olabilir. Maketin teslim tarihinin hem sizin açınızdan hem de maketi yapan firma tarafından doğru tespit edilmesi önemlidir. Daha önemlisi de tolerans verilmiş dahi olsa teslim tarihine uygulması gereklidir.

Mimari Maketleri Fiyatlandırma

Maket yapmak sanattır. Hizmet maliyetleri, piyasa koşullarına ve sunulan malzeme kalitesine uygun olup olmadığını değerlendirin. Her zaman tekliflerinizi yazılı olarak almalısınız. Teklifiniz fiyat, teslim süresi ve ek olarak firma tanırım dosyası ile birlikte sunulduğuna dikkat ediniz.

Kullanılacak malzeme kalitesinde göre bazen fiyatlar farklılıklar gösterebilir.

Hangi iş, hangi malzeme, ne kadar sürede teslim edilecek bilgisi alacağınız teklifte belirtilmemiş ise bunu yazılı olarak bildirmelerini isteyiniz.

İletişim Becerileri

İş yaptığınız mimari maket firması ile iletişiminiz, aynı çizgide olmanız oldukça önemli. Ne istediğinizi maketinizi yapacak firmanın tam olarak anladığına emin olmalı ve firmanın nasıl bir maket yapacağının detaylarını konuşmalısınız.

Yapımını ve yapım sürecini anlamanız önemlidir.

Maket Ölçeği ve Detay Seviyesi

Maketin en önemli detaylı ölçeğidir. Bir makete başlandığı zaman ölçeğin değişmesi zordur. Maketin yeniden yapılması anlamına da gelebilir.

Maket yapımında ölçek, projenin başlangıcında belirlenen en kritik detaylardan biridir. Bir maketin ölçeği, tasarımın ne kadar detaylı ve gerçeğe ne kadar yakın olacağını belirler.

Ölçek, maketin başlangıcında yanlış belirlenmişse veya sonradan değiştirilmesi gerekiyorsa, bu, maketin tamamen yeniden yapılması gerektiği anlamına gelmektedir..

Özellikle karmaşık ve detaylı maketlerde, ölçek değişikliği maketin bütün yapısını ve detaylarını etkiler. Bu nedenle, bir maket projesine başlamadan önce ölçeğin doğru belirlenmesi esastır. Maketinizi yapan firma size bu konuda yardımcı olmalı ve doğru ölçeği seçmenisi sağlamalıdır.

Maket ölçüleri Bilgileri

Hangi maket türü hangi ölçüde yapılır? Mimari maketlerde genellikle 1/75 ölçüsü tercih edilmektedir. Ölçeklendirme ile ilgili aşağıdaki liste size fikir verecektir.

 • 1:1 - Tam ölçek. Gerçek boyut.
 • 1:5 - Genellikle büyük objelerin daha detaylı bir modeli için kullanılır.
 • 1:10 - Detaylı modeller için sıkça kullanılan bir ölçek.
 • 1:20, 1:25 - Genellikle iç mekan
 • 1:50, 1:75 - Büyük ölçekte yapılar için mimari maketlerde kullanılır.
 • 1:100 - Bina maketleri için oldukça yaygın bir ölçek.
 • 1:200, 1:500, 1:1000 - Şehir planlama veya büyük alanların maketleri için kullanılır.

Mimari Maketten beklediğiniz detaylar

Maket detay seviyesi, bir maketin ne kadar detaylı ve gerçeğe ne kadar yakın olacağını belirleyen önemli bir kriterdir. Bu seviye, maketin amacına, kullanım alanına ve hedef kitlesine bağlı olarak değişir. Genellikle ihtiyaç yoksa çok ayrıntıya girmeyin.

Ayrıntılar yapım süresini ve maliyetini etkileyen önemli faktörlerdendir.

Örneğin; bir konsept maketi, bir projenin genel formunu ve tasarımını göstermek için oluşturulabilir ve bu nedenle detay seviyesi düşük olabilir. Maket üreticisi ahşaptan hızlı bir şekilde bir konsept maket oluşturabilir.

Ancak, müşterilere veya yatırımcılara sunulacak bir sunum maketi, projenin tüm detaylarını ve özelliklerini göstermelidir, bu nedenle detay seviyesi yüksek olacaktır. Örneğin bir AVM Maketi içindeki ofislerin gösterilmesi isteniyorsa ofis içlerindeki koltuklar, çalışanlar ve AVM dışındaki araç park alanları küçük maketler ile gösterilebilir.
Detay seviyesinin doğru belirlenmesi, maketin etkili bir iletişim aracı olarak kullanılmasını sağlar. Çok fazla detay, bazen gereksiz maliyetlere veya karmaşıklığa yol açabilirken, yetersiz detay, projenin tam olarak anlaşılamamasına neden olabilir. Maketi sunacağınız kitle bu konuda önemlidir.

Bir diğer örnek ise satışın yapmak istediğiniz konutlar olsaydı ışıklandırma yapmanız daha etkili bir sunum yapmanızı sağlayabilirdi. İstediğiniz dairenin ışığını cep telefonunuzdaki bir uygulamadan açarak anlatımlarınızı yapabilirdiniz.

Sonuç olarak, maket detay seviyesi, projenin gereksinimlerine, bütçesine ve amacına uygun olarak dikkatlice seçilmelidir. Bu seçim, maketin başarısında kritik bir rol oynar ve projenin tüm paydaşlarına doğru bir şekilde iletilmesini sağlar.

Maket Yapım Bütçesi, Yapım Zamanı

Mimari Maket Maliyeti Nasıl Belirlenir?

Mimari maket maliyetini etkileyen faktörler arasında maketin ölçeği, detay seviyesi, kullanılan malzeme kalitesi, teslim süresi ve üretim tekniği maket maliyet tekliflerinizi doğrudan etkiler.

Daha kompleks ve detaylı bir maket, daha yüksek maliyetli olacaktır. Aynı şekilde, yüksek kaliteli malzemeler veya özel üretim teknikleri kullanmak maliyeti artırabilir.

Bu nedenle, projenin başlangıcında net bir bütçe belirlemek ve bu bütçeye uygun bir maket tasarımı ve üretim planı hazırlamak önemlidir.

Mimari maket fiyatları

Yaptıracağınız maketin teslim süresi, detayı ve ölçeği fiyatını belirler. Araştırmanızda aldığınız teklifleri kriterleri ile kıyaslamaya özen gösteriniz. Mimari maket firmasının geçmiş tecrübesi ve teklif araştırmanızın sonucu sizi doğru firma ile buluşturacaktır.

Teslim Süresi

Maketin üretim süresi, tasarımın karmaşıklığına, detay seviyesine, kullanılan üretim tekniklerine ve mimari maket firmalarının kapasitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Özellikle belirli bir tarihe kadar tamamlanması gereken projeler için, zamanlama planının doğru bir şekilde yapılması ve takip edilmesi kritiktir.

Beklenmedik gecikmeler, projenin diğer aşamalarını da etkileyebilir. Mimari maketinizin erken teslim edilmesini istiyorsanız, zaman kısıtlamalarınız varsa, çalışmaya karar verdiğiniz firma ile konuyu değerlendirmelisiniz.

Teslim süresi hem işi yapanın özeni hemde sizin bütçeniz için önemlidir.

Maketler hakkında sorularınız mı var? Bize ulaşın : İletişim

Mimari maket nasıl yapılır?

Mimari maket yapımı, belirli bir projenin üç boyutlu temsili olarak tasarlanan minyatür bir modeldir. Aşağıda, mimari maketin nasıl yapıldığına dair temel adımlar sıraladık.

 1. Planlama, Tasarım: Öncelikle çizimler, planlar ve 3D modeller üzerinden tasarım detayları incelenir. Maketin hangi ölçekte olacağına karar verilir.
 2. Malzeme Seçimi: Maket yapımında kullanılacak malzemeler seçilir. Genellikle balsa ahşap, karton, köpük levha, akrilik levha, pleksiglas veya polistiren tercih edilir.
 3. Kesim, Şekillendirme: Gerekli parçalar, plana uygun olarak kesilir ve şekillendirilir. Bu işlem için manuel aletlerin yanı sıra lazer kesim makineleri ve CNC routerlar da kullanılır. Özel binalar veya karmaşık yapılar için 3D baskı teknolojisi kullanılabilir.
 4. Montaj: Kesilen parçalar, yapıştırıcı veya diğer birleştirme malzemeleri kullanılarak bir araya getirilir. İç mekan ve dış mekan detayları eklenir: pencereler, kapılar, merdivenler, balkonlar...
 5. Boyama, Detaylar: Temel renkler ve detay renkleri ile boyama yapılır.  İnce detaylar, bitki örtüsü, insan figürleri, araçlar ve diğer minyatür detaylar eklenir.
 6. Taban, Arazi Modelleme: Maket, genellikle bir taban üzerine monte edilir. Bu taban, yapıyı çevreleyen araziyi, yolları, yaya yollarını ve diğer özellikleri temsil eder.
 7. Kontrol, Düzeltmeler: Tamamlanan maket, eksiklikleri ve hataları belirlemek için dikkatlice kontrol edilir. Düzeltmeler yapılır ve maket, sunum için hazırlanır.

Mimari maket yapımı, dikkat, sabır ve detaylara özen gerektiren bir süreçtir. İyi bir maket, projenin tüm detaylarını gerçeğe yakın bir şekilde temsil eder.

Sizi şaşırtacak maket örnekleri aşağıdaki linklerden görebilirsiniz.

Miniatürk - Türkiye

Moduran - Hollanda

Daha fazla bilgi için: 0 532 583 80 73
crosschevron-down